Ústav experimentální botaniky hledá pracovníka pro Olomoucké pracoviště

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. hledá pro Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci pracovníka na pozici:
Junior researcher v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin, CRH, Olomouc
Oblast výzkumu: Strukturní a funkční genomika rostlin

Na období: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2019
Požadavky:

  • Ph.D. v biologickém nebo biochemiském oboru
  • praktické zkušenosti se základními bioanalytickými metodami.
  • zkušenosti v oblasti klonování genů, mutageneze, transformace buněk a imunocytochemie u rostlin
  • absolvování pracovní stáže v zahraničí
  • samostatné řešení úkolů a schopnost publikovat v mezinárodních impaktovaných časopisech

Přihláška by měla obsahovat:

  • životopis
  • seznam publikací s bibliografickými referencemi se zvýrazněním 5 nejvýznamnějších publikací vzhledem k zaměření Centra

Přihlášku je nutné nejpozději do 22. 2. 2018, 12:00 zaslat na email bartos@ueb.cas.cz, nebo doručit na adresu:
Ústav experimentální botaniky
Jan Bartoš
Šlechtitelů 31
783 71 Olomouc - Holice