Vědecký trek

Vědecký trekVědecký trekVědecký trekVědecký trek

V sobotu 30.5.2015 se konal v Průhonicích Vědecký trek. Tato akce pro veřejnost byla součástí výstavy Botanické příběhy konané v rámci oslav 125 let od založení Akademie věd. Účastníci měli za úkol obejít několik stanovišť rozmístěných jak v Průhonickém parku, tak v Průhonické botanické zahradě. I Ústav experimentální botaniky se účastnil se svým stánkem - dělili jsme rostlinná květní barviva pomocí papírové chromatografie a ukazovali barvy viditelné i neviditelné... Více fotografií zde.