Vyhledávání a identifikace nových genů a alel ovlivňujících procesy kvetení pšenice pro dosahování vyšších výnosů v době měnícího se klimatu

Pánková K., Milec Z., Tomková L., Prášil I., Snape J. W.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 10: 445 - 454, 2011

Keywords: pšenice, doba kvetení, geny Ppd, Vrn, Eps, sekvenování
Abstract: Jsou prezentovány různé přístupy a metody vyhledávání a identifikace nových genů ovlivňujících produkci pšenice. Dvě mapovací populace Sandra (Sandra3B/ČP3B) a Zlatka (Zlatka3B/ČP3B) nesoucí nový gen QFt.cri-3B.1 ovlivňující dobu kvetení pšenice, který byl lokalizován v oblasti centromery chromosomu 3B, byly podrobeny dalšímu zkoumání, zaměřenému na zpřesnění účinku genu. Zároveň bylo nalezeno dalších 15 polymorfních markerů chromosomu 3B. Na základě vyhodnocení molekulárních kontrol souboru 40 kultivarů jarní pšenice byla nalezena a dále identifikována nová alela genu Vrn-B1. Výsledky sekvenční analýzy ukázaly, že jde o další z dominantních (´jarních´) alel genu a byla navržena multiplex PCR pro rozlišení všech známých alel genu VRN-B1 současně v jedné reakční směsi
DOI:
Fulltext: contact IEB authors
IEB authors: Zbyněk Milec