Patents

2011

  • Jaroslav Tupy, Otto Louda, Jan Zima (2011) Malus, cv. Karneval, ÚEB AV ČR, Plant variety right/Šlechtitelské osvědčení CZ 1/2011.

2010

2009

2008