Pracoviště Olomouc – ulice Šlechtitelů

adresa: Šlechtitelů 11, Olomouc
Laboratoř růstových regulátorů (společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci)

jak nás najdete (mapka)

datum a doba otevření: 9. listopadu 2012,
9:00–16:00, otevřeno pouze pro skupiny (např. školní třídy)

Skupiny se musí předem přihlásit nejpozději 2. 11. a domluvit si přesný čas návštěvy.
Pro návštěvníky máme připraveny drobné rostlinné dárky.

kontaktní osoba: Jaromír Mikulík
tel.: 585 634 862
e-mail: jaromir.mikulik@upol.cz
 

Stáhněte si letáček

 
co u nás uvidíte:

Od rostliny k léčivu
Pyratine, kosmetický přípravek vyvinutý v Laboratoři růstových regulátorů Převádíme vědecké objevy do praxe. Seznamte se s naším výzkumem zaměřeným na vývoj léčiv a kosmetických přípravků.
Není hormon jako hormon
Poznejte hormony, které řídí růst rostlin, a moderní přístroje, které nám pomáhají určovat množství jednotlivých hormonů v rostlinách. roskovitin, látka odvozená od chemické struktury rostlinných hormonů cytokininů