Návštěva zahraničních novinářů na ÚEB

Praha hostila valné shromáždění Asociace evropských vědeckých novinářů EUSJA. Jako doprovodný program akce si účastníci zvolili návštěvu ústavů Akademie věd, včetně toho našeho. V pátek 15. března odpoledne po krátkém přivítání postupně shlédli, vyslechli, očichali a ochutnali prezentaci konfokálního mikroskopu (Petr Skůpa), Laboratoře hormonálních regulací u rostlin (Eva Zažímalová), virologie (Tomáš Moravec), biotechnologie rostlin (Jan Rezek) a Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám (Radek Černý a Miloslav Juříček). Ačkoli na účastnících exkurze byla znát únava (ÚEB byl pro některé již čtvrtým ústavem ve stejném dnu), nebyli rozhodně pasivním publikem a kladli doplňující otázky. Považuji za důležité vyzdvihnout vysokou úroveň a poutavost všech ukázek, často zpestřených neotřelými smyslovými prožitky. Návštěvníci z různých koutů Evropy nás hodnotili veskrze pozitivně, zvláště poté, co se trochu vzpamatovali z "akademické smršti". Třeba o nás napíší neco hezkého.

 

Více obrázků naleznete zde.

Podrobnější článek uveřejnil Akademický bulletin.