Muzejní noc 2015

Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015Muzejní noc 2015

Na 12. ročníku Muzejní noci jsme navštívili se svou expozicí Národní technické muzeum v Praze-Dejvicích. Mohli jste se u nás podívat, jak rostliny vnímají různobarevné světlo a jak klíčí hrách pod různobarevnými filtry. Kromě toho jsme Vám ukázali izolaci květních barviv a jejich dělení pomocí papírové chromatografie. V temné komoře pod UV zářením jste mohli spatřit barviva na denním světle lidským okem neviditelná. A nejen to, nechyběla ani tradiční zahrádka rostlin pěstovaných na živném médiu ve skleněných baňkách. Ti nejmenší, ale i dospělí si mohli vyzkoušet pipetování nejrůznějšími typy pipet a podívat se pod mikroskop na nejrůznější objekty, například na pylová zrna borovice.