Jan Fíla získal Studentskou cenu Selgenu

   

Šlechtitelská společnost Selgen každoročně vyhlašuje soutěž pro studentské práce z oboru genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Na „stříbrné“ příčce se letos umístil doktor Jan Fíla.

   

Doktor Fíla z Laboratoře biologie pylu získal druhou cenu v soutěži firmy Selgen 25. dubna 2018. Porota mu ji udělila za dizertační práci Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu.

Ve své dizertaci zkoumal Jan Fíla fosforylované proteiny. To jsou bílkoviny s připojenou fosforečnanovou skupinou, která může výrazně ovlivnit vlastnosti proteinové molekuly. Navázání nebo odstranění této skupiny proto organismy často využívají k regulaci funkce důležitých bílkovin.

   

Kvetoucí tabák virginský (Nicotiana tabacum). Foto Jan Fíla.

   

Doktor Fíla studoval zralý pyl tabáku virginského (Nicotiana tabacum) a pyl aktivovaný 5 nebo 30 minut v laboratorním systému, jenž pylovým zrnům simuluje podmínky po dopadu na bliznu. Výzkum identifikoval celkem 301 fosforylovaných proteinů a popsal jejich funkce i změny množství během aktivace pylu.

Jde o vůbec první takovou studii, která se zabývala aktivovaným pylem krytosemenných rostlin. Výsledky pomohou vědcům lépe pochopit, jaké molekulárněbiologické procesy v pylu probíhají a jaký mají význam pro rozmnožování rostlin.

   

Zralý pyl tabáku virginského (A) a pyl aktivovaný v podmínkách in vitro po dobu 5 minut (B) nebo 30 minut (C). Na snímku C už je vidět, jak ze zrna začíná vyrůstat pylová láčka. Měřítko v pravém dolním rohu označuje délku 10 mikrometrů. Foto Jan Fíla.