Science to Go: rozmnožování rostlin, matematické kiksy a polární záře

   

Už 21. května 2018 můžete v Praze zajít na akci, na které vás tři mladí vědci seznámí s aktuálními výzkumy ve svých oborech. Doktor Jan Fíla z našeho ústavu bude mluvit o sexuálních hrátkách rostlin.

Science to Go je projekt, který se snaží přibližovat nejnovější přírodovědecké poznatky široké veřejnosti. Na každé akci vystupuje několik mladých, nadšených vědců s krátkými popularizačními přednáškami.

   

V Praze se bude další Science to Go věnovat matematickým omylům a vtípkům, polárním zářím – a také rostlinám. Doktor Jan Fíla z naší Laboratoře biologie pylu vám totiž prozradí leccos zajímavého o jejich sexuálním životě.

Rozmnožování rostlin vykazuje mnoho odlišností od živočichů. Přednáška přiblíží, jakým způsobem se dá nahlédnout do tajů rostlinného rozmnožování a jaké metody se používají ke studiu těchto procesů v laboratoři.

   

Další informace najdete na webu organizátorů nebo na jejich facebookové stránce.

   

Kdy: pondělí 21. května 2018, 19:00–20:30

Kde: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

   

   

Ilustrační snímek: detail květu lilie. Foto Jan Kolář.