Čeští rostlinní biologové ocenili Jana Fílu

   

Česká společnost experimentální biologie rostlin letos poprvé udělila Cenu ČSEBR pro mladého vědce či vědkyni, kteří dosáhli špičkových odborných výsledků. Cenu získal doktor Jan Fíla z našeho ústavu.

   

ČSEBR neboli Česká společnost experimentální biologie rostlin sdružuje vědce zabývající se rostlinnou fyziologií, molekulární biologií a příbuznými obory. Jedním z důležitých cílů ČSEBR je pomáhat mladým badatelům v jejich profesním růstu.

Společnost pravidelně pořádá česko-slovenské konference studentů, kde mohou navázat užitečné kontakty a zdokonalit se v prezentování vědeckých výsledků v angličtině. ČSEBR také organizuje česko-slovenská oborová setkání. Obě tyto konference se budou konat v přístím roce v Českých Budějovicích.

   

Letos se ČSEBR poprvé rozhodla podpořit mladé rostlinné biology, kteří získali doktorský titul před méně než šesti lety – jsou tedy na začátku své samostatné profesní kariéry.

Podobnou soutěž, nazvanou FESPB Award, organizuje The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Ta vyhlašuje vítěze na své konferenci FESPB Congress, která se koná jednou za dva roky; letos proběhne v Kodani.

   

V „premiérovém“ ročníku nově udělované Ceny ČSEBR uspěl doktor Jan Fíla z naší Laboratoře biologie pylu. Ve své práci studuje molekulárněbiologické procesy, které se odehrávají během vývoje pylu a po opylení, kdy z pylových zrn vyrůstají takzvané pylové láčky dopravující samčí pohlavní buňky do semeníku.

Jan Fíla se konkrétně zabývá fosforylovanými proteiny, což jsou bílkoviny s připojenou fosforečnanovou skupinou. Fosforylace výrazně ovlivňuje vlastnosti proteinové molekuly, navázání nebo odstranění této skupiny proto organismy často využívají k regulaci funkce důležitých bílkovin.

   

Pylová zrna huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Světlé skvrny jsou obarvená buněčná jádra. Foto David Reňák.

   

Jana Albrechtová, předsedkyně ČSEBR, řekla: „Jan Fíla je velmi talentovaný mladý vědec a byl vybrán ČSEBR i jako její národní nominant na letošní FESPB Award. Ačkoliv nakonec nebyl vybrán pro evropskou cenu FESPB, v soutěži uspěl.“

„Kromě dvou oceněných mladých vědců, kteří cenu obdrží na letošním kongresu FESPB, byl zmíněn členy hodnotící komise spolu s dalším kolegou jako jeden z evropských talentů. Nutno dodat, že Jan Fíla svoje Ph.D. získal pouze před jedním rokem, byl tedy v soutěži FESPB jedním z nejmladších nominantů.“ Jana Albrechtová byla členkou zmíněné hodnotící komise jako předchozí prezident FESPB v letech 2014–2016.

   

Kromě výzkumu Jan Fíla rovněž přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Navíc je velmi aktivním popularizátorem vědy. Řadu let se podílel na vytváření úloh Biologické olympiády, které se dříve na střední škole účastnil i jako soutěžící.

Nyní propaguje rostlinnou biologii hlavně formou přednášek pro veřejnost a na akcích Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Je také spoluautorem populárně naučné knihy Rozmnožování z pohledu evoluce, vyšlé v roce 2016.