Odešel doktor Bohdan Slavík

   

S lítostí oznamujeme, že 1. srpna 2018 zemřel ve věku 93 let náš dlouholetý kolega Bohdan Slavík. Tento odborník na vodní režim rostlin patřil k významným osobnostem zakladatelské generace ústavu.

   

RNDr. Bohdan Slavík, DrSc., se narodil 30. října 1924 v učitelské rodině v Hradci Králové. Hned po skončení druhé světové války začal studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde také získal doktorský titul RNDr. v oboru rostlinné fyziologie a anatomie.

Po studiích spojil svou vědeckou dráhu s Československou akademií věd. Nejdříve působil v Oddělení fyziologie a genetiky rostlin Biologického ústavu ČSAV, kde se specializoval na vodní režim rostlin. Tento obor zahrnuje fyziologii příjmu a výdeje vody, regulaci jejího obsahu v buňkách, vliv nedostatku vody na fotosyntézu a podobná témata důležitá pro základní výzkum i pro zemědělství.

   

V roce 1962 přešel do nově založeného Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Pokračoval zde ve studiu vodního režimu rostlin a do konce 80. let minulého století pak vedl Oddělení vodního režimu a fotosyntézy.

Publikoval přes 80 původních vědeckých článků a byl autorem či spoluautorem 12 odborných monografií. Zásadní příručka Metody studia vodního provozu rostlin, vydaná česky roku 1965, se později dočkala i překladu do angličtiny.

Jeho celoživotní práci ocenila Akademie věd ČR v roce 2014 čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

   

Doktor Bohdan Slavík (vlevo) v diskusi s doktorem Jaroslavem Ullmannem, dlouholetým kolegou z Ústavu experimentální botaniky. Foto: archiv J. Pospíšilové.

   

Spolupracovníci doktora Slavíka vzpomínají na jeho metodickou pečlivost, ale i technickou zručnost. Ta přišla v éře socialismu velice vhod, protože mnoho vědeckých přístrojů vyráběných v západních zemích bylo prakticky nedostupných. Badatelům tedy často nezbývalo nic jiného, než si je navrhnout a zkonstruovat svépomocí.

   

V době studené války, kdy byla Evropa rozdělena „železnou oponou“, nebylo pro české vědce snadné zůstat v kontaktu se světovou vědou. Je i zásluhou Bohdana Slavíka, že se to rostlinným biologům navzdory překážkám přece jen dařilo.

Roku 1959 stál u zrodu mezinárodního odborného časopisu Biologia Plantarum a řadu let pracoval jako jeho výkonný redaktor. Roku 1965 zorganizoval první mezinárodní konferenci o vodním stresu u rostlin, v letech 1965–1974 se jako výzkumník i koordinátor účastnil Mezinárodního biologického programu. S kolegy se ochotně dělil o cenné poznatky ze zahraničních stáží.

   

Doktor Slavík byl vědec se širokým rozhledem. Kromě rostlinné fyziologie se dobře vyznal v botanice a ekologii, rozsáhlé znalosti měl i v matematice, fyzice či technických oborech. Zajímal se také o vesmír, historii, kulturu a jazyky.

Navíc to byl charismatický společník, kterému nechyběl nadhled, vstřícnost ani smysl pro humor.