Doktor Jaroslav Ullmann oslavil 90. narozeniny

   

V listopadu 2019 jsme na našem pražském pracovišti přivítali bývalého dlouholetého kolegu Jaroslava Ullmanna, abychom mu popřáli k devadesátinám.

   

Doktor Ullmann pracoval v Ústavu experimentální botaniky od jeho vzniku v roce 1962. Zkoumal hlavně vliv délky dne a rostlinných hormonů na kvetení. Kromě nesporných vědeckých kvalit měl vždy i velké technické nadání.

Díky němu dokázal navrhnout či vyrobit mnoho zařízení, která usnadňovala práci v laboratoři, ale za časů socialistické ekonomiky bylo obtížné je koupit.

   

Navíc je doktor Ullmann nesmírně přátelský a je radost si s ním popovídat nejen na oslavě kulatých narozenin.

Do dalších let přejeme hodně zdraví, optimismu a životního elánu!

   

Jaroslav Ullmann devadesátiletý

   

Vzpomínka na rok 1992, kdy doktor Ullmann (vlevo) získal se svými kolegy Ivanou Macháčkovou a Janem Krekulem Cenu ČSAV. Na snímku ji přebírají od předsedy Československé akademie věd profesora Otto Wichterleho (vpravo).