Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého.

Start date: 
01.01.2008
End date: 
31.12.2012
Classification
Grant agency: 
MZE NAZV
Registration number: 
QH82303
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Milena Cvikrová
Internal investigator: 
is coinvestigator only