Browse images: Den otevřených dveří 2012: Energie vědy

Návštěvníci si mohli vlastnoručně vyzkoušet práci analytických chemiků. Tito odborníci jsou dnes v rostlinné biologii nepostradatelní. Ústav experimentální botaniky AV ČR, pracoviště Olomouc - ulice Šlechtitelů. Foto Lenka Metlíková.
2769 visits View original image