Browse images: Výjezdní zasedání ústavu 2022

Ráno před odjezdem od Sečské přehrady nám ještě stihlo poeticky nasněžit :-)
558 visits View original image