Seminars

2014
Title Presenter Date Attached files
23.4. Lukáš Spíchal: Chemical Biology of Cytokinins Lukáš Spíchal Wed, 23.04.2014 - 14:30
23. 4. Karel Doležal : Development of new cytokinin derivatives for plant biotechnolog Wed, 23.04.2014 - 14:00
19.3. Vladimír Kryštof: Nové deriváty roskovitinu Vladimír Kryštof Wed, 19.03.2014 - 14:00
4.3. Cécile Bousquet-Antonelli: The LA-Related Proteins from Arabidopsis thaliana: RNA Binding Proteins involved in mRNA stability control and heat stress Wed, 05.03.2014 - 14:00
26.2.2014 James Stone: Mitochondrial Transcriptomics in Silene vulgaris Wed, 26.02.2014 - 14:00
2013
Title Presenter Date Attached files
19.12. Dr. Enrico Schleiff: Heat stress response - a crosstalk between chaperone and heat stress transcription factor network in plants Dr. Enrico Schleiff Thu, 19.12.2013 - 14:00 2013-12-19_seminar_dr._schleiff.doc, cv__schleiff.doc
11.12. Reaktivní formy kyslíku a dusíku během stárnutí a abiotického stresu (Reactive oxygen and nitrogen species during senescence and abiotic stress) Wed, 11.12.2013 - 14:00
11.12. Assoc. Prof. Hans Jørgensen: Induction of resistance against plant diseases Hans Jørgensen Wed, 11.12.2013 - 09:30
4.12. prof. Peter Doerner: Control of root growth by phosphate limitation Prof. Peter Doerner Fri, 22.11.2013 - 10:00 seminar_prof._doerner.doc
20.11. - Exocyst complex in plant secretory pathways Viktor Žárský Wed, 20.11.2013 - 14:00
16.10. - Multiscale analysis of signalling phospholipids and their interaction protein partners in the regulation of plant tip growth Martin Potocký Wed, 16.10.2013 - 14:00
15.5. - Rostlinné viry - škůdci i pomocníci Wed, 15.05.2013 - 14:00
17.4. - Rostlinné hormony Wed, 17.04.2013 - 14:00
27.3. - Komunikace mezi rostlinami a patogeny (Plant-pathogen communication) Lenka Burketová Wed, 27.03.2013 - 14:00
20.2.2013 - Auxinové transportéry - jejich funkce a dynamika v buňce (Auxin transporters - their function and dynamics in the cell) Eva Zažímalová Wed, 20.02.2013 - 14:00
22.1.2013 - Multiple Roles for Transposable Element Small RNAs R. Keith Slotkin Tue, 22.01.2013 - 14:30
22.1.2013 - Germ Cells and Fertilization Mechanisms in Plants Thomas Dresselhaus Tue, 22.01.2013 - 14:00
2012
Title Presenter Date Attached files
30.11.2012 - Root gravitropism: A paradigm for studying auxin biology Christian Luschnig Fri, 30.11.2012 - 11:00
21.11.2012 - Nečekaná proměnlivost mitochondriálních genomů u silenky obecné. Krátko-dlouhodenní merlík červený. Helena Štorchová Wed, 21.11.2012 - 14:00