Peter Sabol's picture

Mgr. Peter Sabol, PhD.

Email: sabol@ueb.cas.cz
Tel.: 776495203

Address:
Rozvojová 263 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Room number: Potocký

Profile

Peter Sabol CS

Position: 
postdoc

Úloha EXO70 podjednotiek rastlinného komplexu exocyst v obrane voči patogénom, zapojenie vybraných EXO70 podjednotiek do sekrécie kalózasyntáz a vzájomná regulácia medzi exocystom a MLO proteínmi pri tvorbe bunkovej steny trichómu a v obrane.

Publications: