2020-2021 Cycle of phosphorous in alternative systems of wastewater treatment plants (Koloběh fosforu v alternativních systémech čistění odpadních vod)

Start date: 
01.01.2021
End date: 
31.12.2022
Classification
Grant agency: 
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích
Registration number: 
R200382101
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Sándor Tamás Forczek
Internal investigator: 
is principal investigator