Research

The Institute primarily conducts basic research in plant biology, namely in plant genetics, physiology and biotechnology. IEB is also involved in applied research. In plant genetics, the projects are focused on molecular genetics of pollen and on plant functional genomics. Physiological investigations include hormonal and ecological control of plant growth and development, mechanisms of transport and action of growth regulators, physiology of plant viruses, and plant pathophysiology. Biotechnological topics include design and preparation of edible vaccines from plants and mechanisms of phytoremediation.

Instruments

Imaging facility (new web pages)

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách.

IF Reservation System

Robots

V Ústavu jsou tři automatizované systémy pro zpracování rostlinných vzorků, které umožňují provádět práci podstatně přesněji a efektivněji.

Mass spectrometer

napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS).