Servisní pracoviště

Mikroskopické pracoviště

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách. Jsme například schopni s vysokým rozlišením sledovat in vivo dynamiku studovaných proteinů účastnících se transportu auxinu (viz obrázek – zelené značení) a zároveň vizualizovat různé buněčné procesy (zde např. endocytosu – červené značení v obrázku).

Rezervační systém IF