Mezinárodní poradní sbor

   

Mezinárodní poradní sbor je stálý poradní orgán ředitele ústavu.

   

Hlavní úkoly tohoto sboru jsou:

  • Poskytovat ústavu poradenství při jeho výzkumných aktivitách, zejména při vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní spolupráce, zajišťování účasti v zahraničních projektech a průběžném hodnocení činnosti ústavu i jeho týmů,

  • vypracovávat doporučení pro činnost vědeckých týmů a celého ústavu,

  • vypracovávat jiná doporučení na žádost ředitele ústavu.

   

Členové: