Náš výzkum

Hlavními oblastmi vědecké činnosti ústavu jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie. Z genetické problematiky řeší ústav indukovanou mutagenezi a reparaci DNA, indukci genetické variability v tkáňových a buněčných kulturách in vitro a molekulární genetiku pylu. Z fyziologické problematiky se zabývá adaptačními a aklimačními mechanizmy fotosyntézy, hormonální a ekologickou kontrolou růstu a vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regulátorů, fyziologií rostlinných virů a patofyziologií rostlin.

Přístrojové vybavení

Mikroskopické pracoviště

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách.

Rezervační systém IF

Roboti

V Ústavu jsou tři automatizované systémy pro zpracování rostlinných vzorků, které umožňují provádět práci podstatně přesněji a efektivněji.

Hmotnostní spektrometr

napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS).