Volná místa

Volná místa

Vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR (dále CSFG)

Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucího Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR

Kvalifikačními předpoklady jsou vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, minimálně pět let praxe v

oboru, praktické zkušenosti s problematikou řešenou v Centru strukturní a funkční genomiky,

dostatečná publikační aktivita, zkušenosti s vedením projektů, manažerské schopnosti a jazyková