Volná místa

Volná místa

Pracovní pozice v oblasti organické chemie s využitím radioaktivních izotopů

Popis činnosti

Jedná se o práci v Izotopové laboratoři Ústavu experimentální botaniky, AV ČR.
Stěžejní částí práce je syntéza přírodních látek (např. rostlinných hormonů) a jejich
prekurzorů vhodných k radioaktivnímu značení především tritiem. Součástí práce je i
izolace a charakterizace látek za použití HPLC, NMR a MS. Pro práci s radioizotopy
bude uchazeč zaučen.