Volná místa

Volná místa

Ředitel/ředitelka ÚEB AV ČR

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (ÚEB AV ČR)

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/ředitelky ÚEB AV ČR 

Požadavky: