Dozorčí rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR

   

Předseda:

  • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR)

   

Místopředseda:

  • doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

   

Členové:

  • prof. RNDr. Jana Albrechtová, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
  • Ing. Petra Janečková (Fyziologický ústav AV ČR)
  • Ing. Hana Štěpánková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
   

Tajemnice:

  • Ing. Alena Trávníčková (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

   

Hlavní dokumenty:

Jednací řád Dozorčí rady (platný od 24. listopadu 2020)