Rada Ústavu experimentální botaniky 2022-2027

   

Předsedkyně:

 • doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. 

   

Místopředseda:

 • Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. 

   

Členové: 

 • RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. 
 • prof. RNDr. David Honys, Ph.D. 
 • Ing. Martin Janda, Ph.D. 
 • RNDr. Jan Martinec, CSc. 
 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
 • RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. 
 • doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. 
 • prof. ing. Miroslav Strnad, DrSc. 
 • RNDr. Martin Vágner, CSc. 

   

Tajemnice:

 • Ing. Barbora Jindřichová, Ph.D. 

   

Usnesení Rady ÚEB