Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

   

   

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen 1. ledna 1962.

V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci, a šlechtitelskou stanici ve Střížovicích u Turnova.

   

ÚEB se věnuje hlavně základnímu výzkumu v rostlinné biologii – konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích.

Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu.