Sekretariát ředitele

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Martin Vágner
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
uebatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 436
Fax: 
+420 225 106 446

Středisko vědeckých informací spadá pod pravomoc zástupce ředitele ÚEB (dr. Jan Martinec)
Zahrnuje vědeckou knihovnu ÚEB (ing. David Klier) a skupinu IT podpory (Josef Nulíček a dr. Ivan Babůrek)
a reprografické služby.

Základní informace o nastavení sítě ASUCH a počítačů v nich (vytvořené ing. Fridrichem, správcem areálové
počítačové sítě) najdete na adrese: http://navody.asuch.cas.cz/doku.php.
Detailní informace o IT podpoře jsou pro přihlášené uživatele přístupné na intranetu.

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vědecký pracovník

odborný pracovník

sekretářka-asistentka