Základní informace o ústavu

   

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci.

Na stránce věnované dějinám ústavu si můžete přečíst stručný přehled jeho historie.

   

ÚEB provádí hlavně základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu.

   

V rostlinné genetice jsou naše projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a funkční genomiku rostlin.

Fyziologická témata zahrnují hormonální a ekologickou kontrolu růstu a vývoje rostlin, mechanismy transportu a účinku růstových regulátorů, fyziologii rostlinných virů a rostlinnou patofyziologii.

V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanismy fytoremediace.

   

Některé projekty směřují k praktickým aplikacím. Studium rostlinných hormonů například vedlo k syntéze látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vykazují slibné cytostatické efekty.

ÚEB je rovněž velmi úspěšný ve šlechtění jabloní odolných vůči houbovým chorobám.

   

Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice i v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své diplomové či doktorské práce.

   

Podrobné informace o našem aktuálním výzkumu najdete v anglické ročence, která shrnuje činnost ÚEB v letech 2018–2020.

   

Základní dokumenty

Zřizovací listina
Výroční zpráva za rok 2020starší výroční zprávy

Rozpočty ÚEB

Střednědobý výhled rozpočtu

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2022-2023

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2021-2022

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2020-2021

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2019-2020

Poskytování informací

Pro veřejnost

Zde najdete další stručné informace o naší práci, objevech a úspěších.