Základní informace o ústavu

   

Základní dokumenty

   

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen 1. ledna 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci, a šlechtitelskou stanici ve Střížovicích u Turnova.

Na stránce věnované dějinám ústavu si můžete přečíst stručný přehled jeho historie.

   

ÚEB se věnuje hlavně základnímu výzkumu v rostlinné biologii – konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu.

   

V rostlinné genetice jsou naše projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a funkční genomiku rostlin.

Fyziologická témata zahrnují hormonální a ekologickou kontrolu růstu a vývoje rostlin, mechanismy transportu a účinku růstových regulátorů, fyziologii rostlinných virů a rostlinnou patofyziologii.

V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanismy fytoremediace.

   

Některé projekty směřují k praktickým aplikacím. Studium rostlinných hormonů například vedlo k syntéze látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vykazují slibné cytostatické efekty.

ÚEB je rovněž velmi úspěšný ve šlechtění jabloní odolných vůči houbovým chorobám.

   

Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice i v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své diplomové či doktorské práce.

   

   

   

Podrobné informace o našem aktuálním výzkumu najdete v anglické ročence, která shrnuje činnost ÚEB v letech 2018–2020.

   

Základní dokumenty

Zřizovací listina

výroční zpráva za rok 2021

starší výroční zprávy

   

Rozpočty ÚEB

Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

   

Střednědobé výhledy rozpočtu


Návrh výhledů rozpočtu na roky 2025-2026

Výhled na roky 2024–2025

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2023–2024

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2022–2023

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2021–2022

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2020–2021

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2019–2020

Komentář k vý​hledu
Výhled na roky 2018–2019

   

Poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019

   

Směrnice

Směrnice č. 1/2023 o zajištění nezávislosti vědeckého týmu při řešení projektu 

Směrnice č. 3/2022 o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.

  

Pro veřejnost

Zde najdete další informace o naší práci, objevech a úspěších.

stránka Seznamte se s námi

úvodní stránka sekce Pro veřejnost a novináře