Nabídka pro Vás

Nabídka volných míst, spolupráce, studentské práce a další.

Spolupráce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

Volná pracovní místa

 • The Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences – (IEB, www.ueb.cas.cz) conducts basic and applied research in plant biology, namely in plant genetics, physiology and biotechnology. The Laboratory of Pollen Biology (www.pollenbiology.cz) investigates plant reproductive development, sexual plant reproduction and male-female communication.

 • Vedoucí Izotopové laboratoře ÚEB AV ČR

  Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
  vedoucího Izotopové laboratoře ÚEB AV ČR.

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  na obsazení funkce ředitele pracoviště

  Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (ÚEB AV ČR)

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

  ředitele/ředitelky ÚEB AV ČR 

  Požadavky:

Doktorské práce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

Bakalářské práce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.