Nabídka pro Vás

Nabídka volných míst, spolupráce, studentské práce a další.

Spolupráce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

Volná pracovní místa

  • The Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences – (IEB, www.ueb.cas.cz) conducts basic and applied research in plant biology, namely in plant genetics, physiology and biotechnology. The Laboratory of Pollen Biology (www.pollenbiology.cz) investigates plant reproductive development, sexual plant reproduction and male-female communication.

  • Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

    vedoucího Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR

    Kvalifikačními předpoklady jsou vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, minimálně pět let praxe v

    oboru, praktické zkušenosti s problematikou řešenou v Centru strukturní a funkční genomiky,

    dostatečná publikační aktivita, zkušenosti s vedením projektů, manažerské schopnosti a jazyková

Doktorské práce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

Bakalářské práce

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.