Seznamte se s námi

 

Kdo jsme?

Sója krátce před rozkvětem. Foto Jan Kolář.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (ÚEB) vznikl v roce 1962. Je jedním z 54 ústavů Akademie věd České republiky. ÚEB má několik pracovišť v Praze a v Olomouci s celkem 14 laboratořemi.

Vybavení laboratoří je na velmi dobré úrovni. Najdete v nich řadu špičkových přístrojů i zajímavé pokusné rostliny. Naši badatelé publikují své objevy v renomovaných odborných časopisech, včetně těch nejprestižnějších – Nature a Science.

Na mnoha projektech spolupracujeme s dalšími výzkumnými ústavy a s vysokými školami. Vědci z ÚEB přednášejí na vysokých školách (například na Univerzitě Karlově v Praze, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci). Jejich studenti u nás vypracovávají diplomové a doktorské práce.

Co děláme?

Cévní svazek na příčném řezu stonkem laskavce. Foto Kateřina Eliášová.Zabýváme se experimentálním výzkumem v oboru rostlinné biologie. Snažíme se zjistit, „jak rostliny fungují“ – jaké děje probíhají uvnitř jejich orgánů a buněk. Jednotlivé laboratoře se věnují především molekulární biologii, buněčné biologii, biochemii, fyziologii a genetice.

Hlavním posláním ústavu je základní výzkum, který rozšiřuje lidské poznání. Jeho výsledky mohou být později prakticky využity.

Některé naše projekty však mají blízko k praxi už nyní: vyvíjíme například potenciální léčiva na bázi rostlinných hormonů nebo poživatelné vakcíny produkované rostlinami. Také šlechtíme odrůdy jabloní odolné proti chorobám nebo testujeme postupy čištění zamořené půdy a vody pomocí rostlin.

Zajímá vás, co se děje v ÚEB a na čem naši vědci pracují? Pokud se chcete rychle zorientovat, sledujte tento web, kde najdete informace pro odborníky i pro laiky. V sekci Pro veřejnost a novináře přinášíme čerstvé zprávy napsané tak, že jim porozumí úplně každý.

Rádi byste nás poznali osobně? Přijďte na každoroční Dny otevřených dveří!