Další aktuality

Příměstský tábor pro děti zaměstnanců

V týdnu od 13. do 17. července 2020 se na našem ústavu v pražských Lysolajích konal příměstský tábor pro děti zaměstnanců. Na programu byly různé pokusy, zmiňme příkladně izolaci barviv z listů, klíčení pylových láček tabáku, hledání katalázy v různých druzích ovoce a zeleniny, přesazení masožravých rostlin na živné médium nebo výrobu vlastních pH papírků. Kromě toho získali táborníci základní laboratorní dovednosti - plnili špičky do krabiček a učili se pipetovat. Dále byly na programu různé tvůrčí činnosti, které se nějak týkaly rostlinné biologie. Jako relax pak posloužily různé sportovní aktivity. Na následujících fotografiích se můžete na některé z aktivit podívat.

Staň se mladým vědcem

Náš ústav od září 2019 do června 2020 pořádal již třetím rokem dětský kroužek, ve kterém se děti seznamovaly s rostlinnou biologií. Kroužek kladl velký důraz na to, aby si děti vše vyzkoušely a pochopily a zároveň se u toho i dobře bavily. Připravili jsme pro Vás krátkou fotoreportáž, co děti v průběhu tohoto školního roku dělaly.

Fotoreportáž o roubování

S dětmi na kroužku jsme chtěli koncem dubna roubovat. Protože byl ale kroužek kvůli stávajícím opatřením pozastaven, rozhodli jsme se o roubování a očkování připravit fotoreportáž a umístit ji na web, aby děti nebyly o téma úplně ochuzeny. Při té příležitosti vzniklo i několik dalších fotek nejen rozkvetlých jabloní...