Ocenění

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro Jana Fílu

Univerzita Karlova každoročně oceňuje své vynikající studenty Cenami rektora UK. Pro studenty přírodovědných oborů připadá v úvahu Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského. V tomto roce ji rektor UK prof. Václav Hampl udělil i mgr. Janu Fílovi, který pracuje v Laboratoři biologie pylu ÚEB.

Prestižní cena pro „luštitele genů“

Docent Jaroslav Doležel při přebírání Akademické prémie. Snímek Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.28. června 2012: Docent Jaroslav Doležel získal Akademickou prémii – nejvýznamnější ocenění udělované Akademií věd ČR. Cenu převzal za svůj mezinárodně uznávaný výzkum genetické informace rostlin.

Prémie O. Wichterleho za genomiku

doktor Jan Bartoš21. května 2009: Doktor Jan Bartoš z naší olomoucké laboratoře získal Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd ČR svým mimořádně talentovaným vědcům mladším než 35 let. Doktor Bartoš je expertem na genomiku. Co tento vědní obor vlastně zkoumá?

Poděkování Akademie věd paní Blance Čermákové

paní Blanka Čermáková4. května 2009: Vědu nedělají jen vědci. Badatelé se neobejdou bez pomoci laborantek, knihovníků, techniků a dalších profesí. Akademie věd ČR si práce těchto lidí váží. Letos ocenila naši dlouholetou kolegyni, paní Blanku Čermákovou. Naprosto zaslouženě.

Dvě Ceny Josefa Hlávky pro mladé vědce z ÚEB

Ing. Hana Svobodová, laureátka Ceny Josefa Hlávky18. listopadu 2008: Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro talentované studenty a mladé badatele jsou letos dva studenti pražských vysokých škol, kteří na svém výzkumu pracují v ÚEB. Bc. Petr Hošek byl oceněn za průkopnický matematický model popisující tok klíčového rostlinného hormonu buňkou. Ing. Hana Svobodová (na snímku) získala cenu za syntézu nových látek, které mohou pomoci v boji se škodlivým hmyzem.