Ocenění

Jan Fíla získal Studentskou cenu Selgenu

Šlechtitelská společnost Selgen každoročně vyhlašuje soutěž pro studentské práce z oboru genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Na „stříbrné“ příčce se letos umístil doktor Jan Fíla.

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro Jana Fílu

Univerzita Karlova každoročně oceňuje své vynikající studenty Cenami rektora UK. Pro studenty přírodovědných oborů připadá v úvahu Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského. V tomto roce ji rektor UK prof. Václav Hampl udělil i mgr. Janu Fílovi, který pracuje v Laboratoři biologie pylu ÚEB.

Prestižní cena pro „luštitele genů“

Docent Jaroslav Doležel při přebírání Akademické prémie. Snímek Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.28. června 2012: Docent Jaroslav Doležel získal Akademickou prémii – nejvýznamnější ocenění udělované Akademií věd ČR. Cenu převzal za svůj mezinárodně uznávaný výzkum genetické informace rostlin.

Prémie O. Wichterleho za genomiku

doktor Jan Bartoš21. května 2009: Doktor Jan Bartoš z naší olomoucké laboratoře získal Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd ČR svým mimořádně talentovaným vědcům mladším než 35 let. Doktor Bartoš je expertem na genomiku. Co tento vědní obor vlastně zkoumá?

Poděkování Akademie věd paní Blance Čermákové

paní Blanka Čermáková4. května 2009: Vědu nedělají jen vědci. Badatelé se neobejdou bez pomoci laborantek, knihovníků, techniků a dalších profesí. Akademie věd ČR si práce těchto lidí váží. Letos ocenila naši dlouholetou kolegyni, paní Blanku Čermákovou. Naprosto zaslouženě.