Lukáš Synek získal dvě ocenění v soutěži Věda fotogenická

   

Soutěž Věda fotogenická ukazuje krásu vědecké práce. V ročníku 2023 skvěle uspěl náš biolog Lukáš Synek s „dračím stromem“. Na výstavu nejlepších příspěvků se probojovali také dva další naši kolegové.

   

Fotosoutěž Věda fotogenická vznikla jako iniciativa spolku Fórum Věda žije! Nyní ji organizuje Akademie věd ČR prostřednictvím svého Střediska společných činností. Do soutěže mohou své snímky zasílat všichni zaměstnanci AV ČR.

Cílem Vědy fotogenické je seznamovat veřejnost prostřednictvím působivých fotografií s prací vědců a ve vedlejších kategoriích třeba i s jejich koníčky nebo zážitky z cestování.

   

Soutěže se pravidelně účastní také zaměstnanci našeho ústavu. K nejpilnějším přispěvatelům patří doktor Lukáš Synek, který se zabývá buněčnou biologií rostlin a jejich soužitím s prospěšnými bakteriemi. Kromě toho má dva velké koníčky: cestování a fotografování.

   

Výsledky jubilejního desátého ročníku Vědy fotogenické vyhlásili organizátoři 27. listopadu 2023. A měli jsme z nich velkou radost! Lukáš Synek totiž se svým snímkem dračince z ostrova Sokotra získal druhé místo v hlavní kategorii, a navíc i Cenu Akademické rady.

   

Všechny oceněné soutěžní příspěvky a výběr dalších kvalitních fotografií můžete vidět do 31. ledna 2024 na výstavě v Galerii Věda a umění. Najdete ji v hlavním sídle AV ČR (Praha 1, Národní 3). Otevřeno má v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hodin a vstup je zdarma.

   

Na výstavu se dostaly také příspěvky dvou dalších zaměstnanců našeho ústavu. Mikroskopický snímek doktora Saida Hafidha zobrazuje pylová zrna zachycená na blizně květu. Vyrůstají z nich dlouhé trubicovité útvary zvané pylové láčky, které mají za úkol dopravit samčí pohlavní buňky k vajíčkům v semeníku.

V kategorii „Kresba a ilustrace“ uspěla magistra Věra Forejtová. Její kresba zachycuje klíčový okamžik při šlechtění jabloně – ruční opylování, kdy se pyl jednoho rodiče přenáší na blizny v květech druhého rodiče budoucí nové odrůdy.

   

Stromy dračí krve v ohrožení

autor: Lukáš Synek

Dračinec rumělkový, nazývaný strom dračí krve kvůli své rudé pryskyřici, jenž roste pouze na jemenském ostrově Sokotra, je vážně ohrožen. Populace těchto dlouhověkých stromů se v posledních desítkách let téměř neobnovuje vinou zdivočelých stád koz, které vyžírají semenáče tohoto sokotránského symbolu a endemitu. Bez důsledné ochrany hrozí stromům dračí krve vyhynutí.

   

Happy with you! Active pollen penetrating the female surface

autor: Said Hafidh

When a happy pollen meets a happy female, the pollen grows a fastest growing single cell (a pollen tube) to deliver two sperm cells in deep tissues of the female for fertilization to produce a „happy“ embryo and eventually a healthy seed. *Happy = compatible.

   

Opylování aneb tím šlechtění jabloně teprve začíná

autorka: Věra Forejtová

Na Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám šlechtíme jabloně tradičním způsobem – cíleným křížením. Pyl získaný z usušených poupat vybrané odrůdy přenášíme pomocí štětečku na blizny květů druhé z rodičovských odrůd. Tím však celá práce teprve začíná. Mezi opylením a okamžikem, kdy se nová nadějná odrůda dostane k zákazníkům, uplyne i dvacet let.