Navazujeme spolupráci s knihovnami

Rádi bychom v novém školním roce navázali spolupráci s městskými knihovnami (nejen v Praze). Nabízíme zdarma workshopy s rostlinou tématikou, které jsou vhodné pro děti. Náš program je interaktivní a klademe důraz na aktivní zapojení dětí. 

Pomocí jednoduchých pokusů vysvětlujeme dětem např. co je DNA, jak probíhá fotosyntéza a podobně. Pokud by i vaše knihovna měla zájem o náš program, kontaktujte Mgr. Markétu Fílovou (filova@ueb.cas.cz).