We offer

Cooperation opportunities, job vacancies and topics of student theses

Cooperations

There are currently no posts in this category.

Job vacancies

 • Popis činnosti

  Jedná se o práci v Izotopové laboratoři Ústavu experimentální botaniky, AV ČR.
  Stěžejní částí práce je syntéza přírodních látek (např. rostlinných hormonů) a jejich
  prekurzorů vhodných k radioaktivnímu značení především tritiem. Součástí práce je i
  izolace a charakterizace látek za použití HPLC, NMR a MS. Pro práci s radioizotopy
  bude uchazeč zaučen.

Master’s theses

There are currently no posts in this category.

Bachelor’s theses

There are currently no posts in this category.