We offer

Cooperation opportunities, job vacancies and topics of student theses

Cooperations

There are currently no posts in this category.

Job vacancies

  • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., hledají vhodného kandidáta/kandidátku na pozici „Data manažer/ka“. Jedná se o nově vytvořenou pracovní pozici podporující správu výzkumných dat v rámci výzkumných týmů nebo institucí. Úlohou manažera/ky je práce s daty se zajištěním jejich integrity a bezpečnosti.

       
  • Jedná se o práci v Izotopové laboratoři Ústavu experimentální botaniky, AV ČR. Stěžejní částí práce je syntéza přírodních látek (např. rostlinných hormonů) a jejich prekurzorů vhodných k radioaktivnímu značení především tritiem. Součástí práce je i izolace a charakterizace látek za použití HPLC, NMR a MS. Pro práci s radioizotopy bude uchazeč zaučen.

       

Master’s theses

There are currently no posts in this category.

Bachelor’s theses

There are currently no posts in this category.