Ústav

Konference ACPD 2018

Od 1. do 5. července 2018 se bude konat konference ACPD („Auxins and Cytokinins in Plant Development“). Více informací najdete na internetových stránkách acpd2018.org.

Školící středisko Nebřich

Volné termíny na Školícícím středisku Nebřich jsou nabízeny k rekreačním pobytům.
V případě více zájemců o jeden termín se preferuje společné využití zařízení více skupinami.
Pokud společné využití není možné, zpravidla je dána přednost zájemci, který o přidělení
termínu ještě nežádal, nebo žádal ve vzdálenější minulosti. Zároveň by měl být zájemce
zaměstnán v ÚEB více než jeden rok. Při rovnosti preferencí se rozhoduje losem.
V odůvodněných případech vedení Ústavu spolu s Odborovou organizací může rozhodnout odlišně.