Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum

   Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Ústav experimentární botaniky AV ČR

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum je prvním pracovištěm Akademie věd v České republice, které propojuje vědce se šlechtiteli.
Vznikla v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 v roce 2017 a provozuje ji Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Jejím cílem je zpřístupnit metody a výsledky základního výzkumu šlechtitelům a odborníkům.