Strategie AV21

 

Strategie AV21 je přelomový projekt Akademie věd České republiky, který vznikl v roce 2015. Jak už motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu" napovídá, jeho cílem je řešit problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Strategie AV21 zahrnuje celkem patnáct výzkumných programů. Jedním z nich je i program „Potraviny pro budoucnost“, který koordinují pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.. Tento program reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce.

Pro další informace o strategii AV21 navštivte internetové stránky av21.avcr.cz.

V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR se zabýváme studiem struktury a funkce dědičné informace rostlin. Využíváme nejmodernější metody cytogenetiky, molekulární biologie a genomiky a patříme k pionýrům využití průtokové cytometrie v biologii rostlin. Účastníme se významných mezinárodních projektů zaměřených na čtení dědičné informace významných plodin a na izolaci důležitých genů. Naše výsledky nejen rozšiřují současné znalosti, ale také přispívají ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin s požadovanými vlastnostmi.

Podrobnosti najdete na webu výzkumného programu Potraviny pro budoucnost nebo na jeho facebookové stránce.