Laboratoř virologie

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Tomáš Moravec
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 313, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
moravecatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 822

Vědecké zaměření
Studium molekulárních vlastností rostlinných virů imunochemickými a molekulárně biologickými metodami, možnosti specifické detekce pomocí
monoklonálních protilátek a PCR, exprese rekombinatních virových proteinů a cizorodých proteinů v rostlinách, edible vaccines

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

vědecký asistent

odborný pracovník

postdoktorand

doktorand

Publikace: 
Počet publikací: 96

2017

2015

2014