Laboratoř virologie

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Tomáš Moravec
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 313, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
moravecatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 822

Vědecké zaměření laboratoře:
Klonovací servis:

Výzkum virů a virových onemocnění rostlin

 • Studium molekulárních vlastností rostlinných virů imunochemickými a molekulárně biologickými metodami
 • Mapování genomů rostlinných virů, virových izolátů a fylogenetická analýza
 • Příprava polyklonálních protilátek proti rekombinantním strukturním a nestrukturním virovým proteinům pro studium životního cyklu viru
 • Detekce virů pomocí protilátek a/nebo pomocí metod založených na detekci DNA/RNA (LAMP, RT-LAMP, PCR, RT-PCR, qPCR)

Biotechnologické využití rostlinných virů

 • Design rostlinných virových vektorů založených na různých RNA a DNA virech
 • Adaptace rostlinných virových vektorů na klonovací systém GoldenBraid
 • Transientní exprese cizorodých proteinů v rostlinách
 • Prezentace peptidů/epitopů na povrchu virových částic (elektronová mikroskopie)

Metabolické inženýrství rostlinných buněk

 • Vývoj platformy pro expresi a akumulaci autentických rostlinných glykoproteinů (protilátek) v rostlinách
 • Editace genomu rostlin (Crispr, RNAi)
 • Exprese proteinů v rostlinných buněčných kulturách

Vliv abiotického stresu na virovou infekci rostlin

 • Dopad „primingu“ abiotickými stresory (teplo, sucho, chlad) na průběh a mechanismus virové infekce
Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

vědecký asistent

odborný pracovník

doktorand

Publikace: 
Počet publikací: 109

2023

2022

2021

2020