Biologicky bezpečný expresní systém založený na rostlinných virech pro transientní expresi papillomavirových onkoproteinů a vývoj terapeutické vakcíny

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
521/09/1525
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Noemi Čeřovská
Interní řešitel: 
řešitel