Vliv topologie heterologních antigenních determinant ve vektoru odvozeném od X viru bramboru (PVX) na jejich expresi v rostlinách a imunogenitu

Začátek: 
01.03.2012
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/12/1761
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Noemi Čeřovská
Interní řešitel: 
řešitel