Variabilita viru svinutky bramboru PLRV, zvýšení spolehlivosti jeho detekce a uplatnění transgenoze v rezistentním šlechtění

Začátek: 
01.05.2007
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QH71123
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Moravec
Interní řešitel: 
řešitel