Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin

Začátek: 
01.01.2006
Konec: 
31.12.2009
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
1M06030
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Noemi Čeřovská
Interní řešitel: 
spoluřešitel