Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Radek Černý
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
1) Střížovice 20, 463 45 Pěnčín u Liberce 2) Rozvojová 263, 165 02 Praha 6
E-mail: 
cernyatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 492

Adresa stanice:
Stanice šlechtění jabloně
na rezistenci k chorobám,
463 45 Pěnčín u Liberce 

Tel.: +420 485 177 430 
Fax.: +420 485 177 430

Vedoucí stanice:
Ing. Radek Černý, Ph.D.
Email: cerny@ueb.cas.cz
Tel.:  +420 225 106 492

Zaměření stanice

Činnost stanice je zaměřena na šlechtění rezistentních odrůd jabloně k chorobám, zejména k padlí jabloňovému (Podosphaera leucotricha) a ke strupovitosti (Venturia inaequalis), nejzávažnějšímu onemocnění jabloně. Program šlechtění byl na stanici zahájen v roce 1966 a využívá genetické zdroje rezistence ke strupovitosti podmíněnou genem Vf z planého druhu Malus floribunda a vybrané odrůdy s polygenní tolerancí ke strupovitosti a k padlí.

Odrůdy vyšlechtěné v rámci tohoto programu jsou právně chráněny národním šlechtitelským osvědčením v České republice, ve Švýcarsku a na Ukrajině, Odrůdovým právem Společenství v Evropské unii a rostlinným patentem v USA.

Současný výzkum je zaměřen na další zlepšování hospodářských vlastností rezistetních odrůd a na posílení rezistence ke strupovitosti kombinací rezistence Vf s tolerancí na polygenním základě. Pro usnadnění tohoto záměru jsou vytvářeny genetické zdroje homozygotní v genu Vf identifikované pomocí molekulárních markerů a hledány molekulární markery pro nové typy odolnosti.  

K množení nových odrůd je nutná licenční smlouva a odvádění licenčních poplatků. Pro komerční produkci ovoce se nové odrůdy uplatňují zejména v ekologickém ovocnářství v zemích Evropské unie a v USA. Nejvíce rozšířenou je v současné době odrůda Topaz a její červená mutace Red Topaz. Odrůdy se žlutě zbarvenými plody Opal®, Orion, Luna a Sirius jsou uváděny na trh v Evropě a středomořských státech pod ochrannou známkou Golden Sunshine Line® (GSL) německé firmy webfruit GmbH. V severní Americe má na tyto odrůdy výlučnou licenci Varieties International LLC, Dundee, OR97115.

Opal® je ochrannou známkou chráněnou v mnoha zemích pro odrůdu UEB 32642. Právní ochrana v USA a EU se podle UPOV rozšiřuje na řadu dalších zemí. K získání výlučné licence na množení Opalu® v zemích Evropy a v přímořských státech byla založena společnost fruit.select s.r.o. sdružující 6 velkých ovocných školek v Evropě. Výlučnou licenci na ostatní země kromě USA má Varieties International LLC společně s firmou Webfruit GmbH. Zatím se Opal®  nejvíce šíří v klimaticky příznivých oblastech USA.

Na stanici jsou rovněž šlechtěny odrůdy rezistentní k chorobám s kompaktním sloupovitým růstem s využitím odrůd odvozených z mutace "Wijcik" odr. McIntosh. Právně chráněná je odrůda Sonet v České republice a několik odrůd je právně chráněno v Evropské unii (Cactus, Goldlane, Moonlight, Redlane, Redspring, Rhapsodie, Rondo, Sonate, Sunlight) a v USA (Goldlane, Moonlight). Tyto odrůdy jsou obchodovány především pro domácí zahrady.     

Původci odrůd jsou zaměstnanci Ústavu experimentální botaniky AV ČR, a ten je vlastníkem odrůd.

      

Vybrané odrůdy, ke kterým byla od roku 2005 udělena právní ochrana v Evropské unii nebo v USA 


  
klíčová slova:
jabloň, rezistence k chorobám, strupovitost, padlí, tvorba rezistentních odrůd, kompaktní růstové formy
 
            

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách Stanice (dostupné dočasně v anglické verzi, česká verze ve výstavbě)

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
vědecký pracovník

vědecký pracovník

odborný pracovník

odborný laborant - pěstitel

provozní pracovník

Publikace: 
Počet publikací: 27

2022

2021

2020

2019