A new insight into the role of phospholipase in leaf senescence

Začátek: 
01.01.2017
Konec: 
31.12.2019
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
17-00522S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Martinec
Interní řešitel: 
řešitel