Obrázek uživatele Radek Černý

Ing. Radek Černý, PhD.

Email: cerny@ueb.cas.cz
Tel.: +420 225 106 492

Adresa:
1) Střížovice, 463 45 Pěnčín u Liberce 2) Rozvojová 313, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Místnost č.: B2 - 212

Profile

Radek Černý CS

Pracovní zařazení: 
vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

Výzkumné výsledky:     
zejména aplikovaný výzkum:  ochrana duševní vlastnictví nových odrůd jabloně ÚEB AV ČR, v.v.i.
hlavní šlechtitel či spolušlechtitel nových odrůd jabloně ÚEB AV ČR, v.v.i.

udělená osvědčení:       
17 x Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě v ČR:
(Ústřední a zkušební ústav zemědělský, ÚKZÚZ)
odrůda jabloně Bonita, č. osvědčení CZ11/2016, udělené 4.2.2016
odrůda jabloně UEB 112, č. osvědčení CZ9/2016, udělené 24.2.2016
odrůda jabloně UEB 481, č. osvědčení CZ10/2016, udělené 24.2.2016
odrůda jabloně Rubelit, č. osvědčení CZ12/2016, udělené 23.3.2016
odrůda jabloně UEB 1851, č. osvědčení CZ3/2017, udělené 16.1.2017
odrůda jabloně Lucy, č. osvědčení CZ4/2017, udělené 23.1.2017
odrůda jabloně Lambada, č. osvědčení CZ14/2017, udělené 10.3.2017
odrůda jabloně Swing, č. osvědčení CZ15/2017, udělené 10.3.2017
odrůda jabloně Rumba, č. osvědčení CZ16/2017, udělené 10.3.2017
odrůda jabloně UEB 6581, č. osvědčení CZ1/2018, udělené 9.1.2018
odrůda jabloně Nubia, č. osvědčení CZ60/2018, udělené 13.12.2018
odrůda jabloně Barby, č. osvědčení CZ61/2018, udělené 13.12.2018
odrůda jabloně Magenta, č. osvědčení CZ62/2018, udělené 13.12.2018
odrůda jabloně Lilac, č. osvědčení CZ63/2018, udělené 13.12.2018
odrůda jabloně Telse, č. osvědčení CZ8/2019, udělené 5.2.2019
odrůda jabloně Ghiva, č. osvědčení CZ9/2019, udělené 5.2.2019
odrůda jabloně Acrobat, č. osvědčení CZ3/2020, udělené 27.1.2020

9 x Národní šlechtitelské osvědčení ve Švýcarsku
(Bundesamt für Landwirtschaft, BLW) 
odrůda jabloně Allegro, č. osvědčení CH 15.2567, udělené 31.5.2015
odrůda jabloně Bonita, č. osvědčení CH 17.2667, udělené 31.1.2017
odrůda jabloně Lucy, č. osvědčení CH 17.2674, udělené 30.4.2017
odrůda jabloně Lambada, č. osvědčení CH 17.2675,udělené 30.4.2017
odrůda jabloně Rumba, č. osvědčení CH 17.2676, udělené 30.4.2017
odrůda jabloně UEB 6581, č. osvědčení CH18.2769, udělené 31.10.2018
odrůda jabloně UEB Rubelit, č. osvědčení CH21.2929, udělené 30.06.2021
odrůda jabloně UEB Magenta, č. osvědčení CH21.2930, udělené 30.06.2021
odrůda jabloně UEB Lilac, č. osvědčení CH21.2931, udělené 30.06.2021

16 x Odrůdové právo společenství v Evropské unii:
(Community Plant Variety Office, CPVO)
odrůda jabloně Bonita, č. osvědčení EU 45354, udělené 6.2.2017
odrůda jabloně Rubelit, č. osvědčení EU 45798, dne 20.3.2017
odrůda jabloně UEB 112, č. osvědčení EU 45799, dne 20.3.2017
odrůda jabloně UEB 481, č. osvědčení EU 45800, dne 20.3.2017
odrůda jabloně UEB 1851, č. osvědčení EU 45801, dne 20.3.2017
odrůda jabloně Lucy, č. osvědčení EU 45802, dne 20.3.2017
odrůda jabloně UEB Allegro, č. osvědčení EU 45801, dne 20.3.2017
odrůda jabloně UEB 6581, č. osvědčení EU 48317, dne 5.2.2018
odrůda jabloně Lambada, č. osvědčení EU 49213 , dne 7.5.2018
odrůda jabloně Rumba, č. osvědčení EU 49214 , dne 7.5.2018
odrůda jabloně Lilac, č. osvědčení EU 51496 , dne 25.2.2019
odrůda jabloně Magenta, č. osvědčení EU 51497 , dne 25.2.2019
odrůda jabloně Barby, č. osvědčení EU 51498 , dne 25.2.2019
odrůda jabloně Nubia, č. osvědčení EU 51499 , dne 25.2.2019
odrůda jabloně Ghiva, č. osvědčení EU 54900 , dne 6.4.2020
odrůda jabloně Telse, č. osvědčení EU 54899 , dne 6.4.2020

8 x Rostlinný patent USA
(United States and Patent Trademark Office, USPTO)
odrůda jabloně UEB I406/1, č. patentu US PP29,959 P3 udělené 11.12.2018
odrůda jabloně UEB 38026, č. patentu US PP29,960 P3 udělené 11.12.2018
odrůda jabloně UEB 1813, č. patentu US PP29,987 P3 udělené 18.12.2018
odrůda jabloně UEB 43054, č. patentu US PP30,847 P3 udělené 27.08.2019
odrůda jabloně UEB 6581, č. patentu US PP30,848 P3 udělené 27.08.2019
odrůda jabloně UEB 42723, č. patentu US PP30,849 P3 udělené 27.08.2019
odrůda jabloně UEB 42721, č. patentu US PP30,861 P3 udělené 03.09.2019
odrůda jabloně UEB 41811, č. patentu US PP30,864 P3 udělené 03.09.2019

1 x Rostlinný patent na Ukrajině
(Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine)
odrůda jabloně Allegro, č. patentu UA 180920 udělené 10.05.2018

1 x Národní šlechtitelské osvědčení v Jihoafrické Republice:
(Department of Agriculture, Forestry & Fisheries)
odrůda jabloně UEB I-406/1 číslo osvědčení ZA20196876, udělené 07.09.2019

Publikace: 
Počet publikací: 2

2020