Izotopová laboratoř

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Zdeněk Wimmer
Areál: 
Krč
Adresa: 
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
E-mail: 
wimmeratbiomed [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 241 062 381
Fax: 
+420 241 062 150

Oblasti výzkumu

 • Syntéza cytokininů, včetně značení izotopem 3H ve specifických polohách řetězce
 • Zakázková syntéza látek značených izotopem 3H a/nebo 14C
 • Syntéza a studium derivátů močoviny vykazujících aktivitu na potlačení stresu u rostlin
 • Syntéza a studium derivátů purinu, pyrimidinu a dalších heterocyklů s cytotoxickou a protinádorovou aktivitou
 • Studium kořenového systému vybraných rostlin k čištění vody
 • Analýza a přeměna látek pomocí radiostopovací metody v rostlinách a živočiších
 • Analýza a studium působení těžkých kovů a/nebo metaloidů na rostlinné hyperakumulátory

Publikační aktivita:

2020

2019

 • Zemanová V., Pavlíková D., Dobrev P.I., Motyka V., Pavlík M.*: Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability. Environmental and Experimental Botany 2019, 166, Article Number: 103822. (DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.103822).
 • Valuskova, P.; Riljak, V.; Forczek, S.T.; Farar, V.; Myslivecek, J.: Variability in the Drug Response of M-4 Muscarinic Receptor Knockout Mice During Day and Night Time. Frontiers in Pharmacology 2019 10, Article Number 237, (DOI: 10.3389/fphar.2019.00237).
 • Jansa, J.; Forczek, S.T.; Rozmos, M.; Puschel, D.; Bukovska, P.; Hrselova, H. (2019) Arbuscular mycorrhiza and soil organic nitrogen: network of players and interactions. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 6, Article Number: UNSP 10 (DOI: 10.1186/s40538-019-0147-2).

2018

 • Popov M., Zemanová V., Kotrba P., Pavlík M., Pavlíková D.: Arsenic accumulation and speciation in Pteris cretica and Pteris straminea. FEBS Open Bio 2018, 8(S1), 164-165.
 • Valušková, P., Forczek, S. T., Farár, V., Mysliveček, J.: The deletion of M4 muscarinic receptors increases motor activity in females in the dark phase, Brain Behav 2018; e01057, (DOI: 10.1002/brb3.1057).
 • Valušková, P., Farár, V., Forczek, S. T., Křížová, I., Mysliveček, J.: Autoradiography of 3H-pirenzepine and 3H-AFDX-384 in Mouse Brain Regions: Possible Insights into M1, M2, and M4 Muscarinic Receptors Distribution, Front Pharmacol 2018, 9:124 (DOI: 10.3389/fphar.2018.00124)

2017

 • Zemanová V.*, Pavlík M., Pavlíková D.* (2017): Cadmium toxicity induced contrasting patterns of concentrations of free sarcosine, specific amino acids and selected microelements in two Noccaea species. PLoS One 2017, 12(5), Article Number: e0177963. (DOI: 10.1371/journal.pone.0177963).
 • Pavlíková D., Zemanová V., Pavlík M.*: The contents of free amino acids and elements in As-hyperaccumulator Pteris cretica and non-hyperaccumulator Pteris straminea during reversible senescence. Plant Soil and Environment 2017, 63(10), 455-460. (DOI: 10.17221/606/2017-PSE).
 • Pavlík M.*, Zemanová V., Pavlíková D., Kyjaková P., Hlavsa T.: Regulation of odd-numbered fatty acid content plays an important part in the metabolism of the hyperaccumulator Noccaea spp. adapted to oxidative stress. Journal of Plant Physiology 2017, 208, 94-101. (DOI: 10.1016/j.jplph.2016.09.014).

2016

 • Forczek S. T., Pavlík M., Holík J., Rederer L., Ferenčík M.: The natural chlorine cycle - Formation of the carcinogenic and greenhouse gas compound chloroform in drinking water reservoirs. Chemosphere 2016, 157, 190-199. (DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.05.017).
 • Zemanová V., Pavlík M., Pavlíková D., Hnilička F., Vondráčková S.: Responses to Cd stress in two Noccaea species (Noccaea praecox and Noccaea caerulescens) originating from two contaminated sites in Mežica, Slovenia and Redlschlag, Austria. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2016, 70(3), 464-474. (DOI: 10.1007/s00244-015-0198-8).
 • Procházková D., Pavlíková D., Pavlík M.: Chapter 5. Sulphur: role in alleviation of environmental stress in crop plants. 84-96. In: Azooz M. M., Ahmad P., (Eds.): Plant-Environment Interaction. Responses and Approaches to Mitigate Stress. Willey Blackwell, 2016, 350 pp. (ISBN: 978-1-119-08099-2).
 • Břendová, K., Zemanová V., Pavlíková D., Tlustoš P.: Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management 2016, 181, 637-645. (DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.06.042).

2015

 • Zemanová V., Pavlík M., Kyjaková P., Pavlíková D. (2015): Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress (2015, 180, 27). Journal of Plant Physiology 2015, 183, 84-84. (DOI: 10.1016/j.jplph.2015.06.002); Paper correction.
 • Zemanová V., Pavlík M., Kyjaková P., Pavlíková D.: Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress. Journal of Plant Physiology 2015, 180, 27-34. (DOI: 10.1016/j.jplph.2015.02.012).
 • Zemanová V., Pavlík M., Pavlíková D., Kyjaková P.: Changes in the contents of amino acids and the profile of fatty acids in response to cadmium contamination in spinach. Plant Soil and Environment 2015, 61(6), 285-290. (DOI: 10.17221/274/2015-PSE).

Syntéza a studium derivátů rostlinných sterolů a triterpenových kyselin se zlepšenou biodostupností, cytotoxicitou, antimikrobiální aktivitou a/nebo supramolekulárními vlastnostmi.

Publikační aktivita:

2019

 • Bildziukevich U., Malík M., Özdemir Z., Rárová L., Janovská L., Šlouf M., Šaman D., Šarek J., Nonappa, Wimmer Z.: Spermine amides of selected triterpenoid acids: Dynamic supramolecular systems formation influences cytotoxicity of the drugs. J. Mater. Chem. B, (DOI: 10.1039/C9TB01957J).
 • Bildziukevich U., Özdemir Z., Wimmer Z.: Recent achievements in medicinal and supramolecular chemistry of betulinic acid and its derivatives. Molecules 2019, 24, 3546.
 • Bildziukevich U., Rárová L., Janovská L., Šaman D., Wimmer Z.: Enhancing effect of cystamine in its amides with betulinic acid as antimicrobial and antitumor agent in vitro. Steroids 2019, 148, 91-98.
 • Tatikonda R., Bulatov E., Özdemir Z., Nonappa, Haukka M.: Infinite coordination polymer networks: metallogelation of aminopyridine conjugates and in situ silver nanoparticle formation. Soft Matter 2019, 15, 442-451.

2018

 • Özdemir Z., Bildziukevich U., Wimmerová M., Macůrková A., Lovecká P., Wimmer Z.: Plant adaptogens: Natural Medicaments for 21st century? ChemistrySelect 2018, 3, 2196-2214.
 • Bildziukevich U., Rárová L., Šaman D., Wimmer Z.: Picolyl amides of betulinic acid as antitumor agents causing tumor cell apoptosis. Eur. J. Med. Chem. 2018, 145, 41-50.

2017

 • Özdemir Z., Bildziukevich U., Šaman D., Havlíček L., Rárová L., Navrátilová L., Wimmer Z.: Amphiphilic derivatives of (3β,17β)-3-hydroxyandrost-5-ene-17-carboxylic acid. Steroids 2017, 128, 58-67.
 • Škorpilová L., Rimpelová S., Jurášek M., Buděšínský M., Lokajová J., Effenberg R., Slepička P., Ruml T., Kmoníčková E., Drašar P.B., Wimmer Z.: BODIPY-based fluorescent liposomes with seskviterpene lactone trilobolide. Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 1316-1324.
 • Wimmerová M., Siglerová V., Šaman D., Šlouf M., Kaletová E., Wimmer Z.: Improved enzyme-mediated synthesis and supramolecular self-assembly of naturally occurring conjugates of β-sitosterol. Steroids 2017, 117, 38-43.

2016

 • Sperduto C., Smolková M., Jurášek M., Malachowska M., Venanzi M., Monti D., Mancini G., Wimmer Z., Drašar P.: Steroidal ribbons from (3α,5β,20S)-3-hydroxy-20-methyl-pregan-21-oic acid. Lett. Org. Chem. 2016, 13, 711-717.
 • Malachowska M., Sperduto C., Darmostuk M., Monti D., Venanzi M. Mancini G., D’Acunto C.W., Králová J., Ruml T., Wimmer Z., Drašar P.B.: Porphyrins with directly meso-attached disaccharide moieties: Synthesis, self-assembly and cellular study. J. Porphyrin. Phthalocyanin. 2016, 20, 773-784.

2015

 • Bildziukevich U., Vida N., Rárová L., Kolář M., Šaman D., Havlíček L., Drašar P., Wimmer Z.: Polyamine derivatives of betulinic acid and β-sitosterol: A comparative investigation. Steroids 2015, 100, 27-35.
 • Forczek S.T., Laturnus F., Doležalová J., Holík J., Wimmer Z.: Emission of climate relevant volatile organochlorines by plants occurring in temperate forests. Plant Soil Environ. 2015, 61, 103-108.
 • Lapčík O., Wimmer Z., Opletal L., Moravcová J., Čopíková J., Drašar P.: Natural Taste-Sour Substances. Chem. Listy 2015, 109, 488-491.
Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

vědecký asistent

odborný pracovník

postdoktorand

student

laborant

Publikace: 
Počet publikací: 174

2021

2020

2019