2019-11 Emise těkavých chlorovaných uhlovodíků v ekosystému jehličnatého lesa (Emissions of volatile chlorinated hydrocarbons in coniferous forest ecosystem)

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
522/09/P394
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sándor Tamás Forczek
Interní řešitel: 
řešitel