Deracemization of unnatural amino acids by enzymes and their application in designing supramolecular dendritic structures

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
17.04.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
OC09039
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zdeněk Wimmer
Interní řešitel: 
řešitel