1,2,3-thiadiazol-5yl-urea derivatives, use thereof for regulating plant senescence and preparations containing these derivatives

Patent č.: 
EP3191482
Patentováno v: 
EU/EPO
Autoři: 
Nisler J., Zatloukal M., Spíchal L., Koprna R., Doležal K., Strnad M.
Majitel patentu: 
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Datum přihlášky patentu: 
27.03.2019
Rok registrace: 
2019
Autoři z ÚEB: